Left 4 dead 2 remaker v2222 online

Cài đặt game Left 4 Dead 2 bao gồm hình ảnh

Lúc down toàn bộ về Full trò chơi Left 4 Dead 2 Version 2100 ta có Full Game v2.1.0.0.exe cùng SFK.exe chạy file Full trò chơi v2.1.0.0.exe

Link sở hữu game trên đây: Tải game Left 4 Dead 2 Version 2100

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách cài Addons cho Left 4 Dead 2 Version 2100 (Vn-Zoom)

Down về bung file ra thì ta được thư mục left4dead2 , trong những số ấy bao gồm 2 thư mục con là addonscfgTa copy thư mục chính left4dead2 Khi bung file ra có đc vào khu vực tải Left 4 Dead 2 Version 2100

Và chũm là game Left 4 Dead 2 Version 2100 đang được mua addons